PROHLEDAT
NEJČASTĚJI HLEDANÉ
Chorvatsko » Cestování do Chorvatska s dětmi

Cestování do Chorvatska s dětmi

Nezletilí občané ČR, kteří jsou zapsaní v cestovním pase rodiče a cestující společně s ním, mohou vstupovat na území Chorvatska bez vlastního cestovního dokladu. Dítě zapsané do pasu rodiče před 1.9.2006 může takto cestovat do 15 let věku a dítě zapsané do pasu rodiče od 1.3.2008 může takto cestovat do 10 let věku (v období od 1.9.2006 do 29.2.2008 nebylo možné děti do pasu rodiče zapisovat).

Cestování s Občanským průkazem - Ministerstvo vnitra České republiky doporučuje, aby občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem, byl vybaven svým vlastním cestovním dokladem (pasem), i když je zapsán v občanském průkazu svého rodiče. Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele.


Cesty dětí bez zákonného zástupce

Nařízení vyžadující písemný souhlas zákonného zástupce pro dítě do 18 let, které do země necestuje se svým zákonným zástupcem, bylo v roce 2009 ZRUŠENO


Zpět Home chorvatske.cz